Ściany osłonowe

System profili aluminiowych służący do wykonania fasad budynków w lekkiej konstrukcji wypełnionej, w zależności od potrzeb, zespoleniami szkalnymi lub nieprzeziernymi, bogata kolorystyka profili oraz wypełnień, ciekawe wzornictwo zewnętrznych profili okrywowych, fasady strukturalne i semistrukturalne, dowolne kształtowanie powierzchni, w tym po łuku. Odporność ogniowa w pasach międzyokiennych: EI15, EI30, EI 45, EI60.