MB-SR50 EI

System ściany słupowo-ryglowej MB-SR50 EI przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych przeciwpożarowych; typu zawieszanego lub wypełniającego, w klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60 według normy PN-EN 1364-3. System jest klasyfikowany jako nie rozprzestrzeniający ogień (NRO).


Konstrukcja systemu oparta jest na nośnej konstrukcji szkieletowej złożonej
z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników aluminiowych
o przekroju skrzynkowym i charakterystycznej szerokości 50mm. Profile słupów i rygli są ze sobą odpowiednio połączone i tworzą konstrukcję rusztu aluminiowego, który jest mocowany do konstrukcji budynku poprzez odpowiednie wsporniki. W celu uzyskania odporności ogniowej kształtowników aluminiowych, słupy i rygle zostały wyposażone w specjalne wkłady ogniochronne. Wkład ogniochronny składa się, z kształtownika aluminiowego
o odpowiednim kształcie pełniącego rolę wzmocnienia, osłoniętego płytami
z materiałów ogniochronnych. Tak zaprojektowana konstrukcja pozwoliła zastosować w systemie standardowe kształtowniki słupów i rygli wykorzystywane w systemie MB-SR50, co znacznie podniosło ekonomiczność całej konstrukcji. W konstrukcji MB-SR50 EI wykorzystane zostały słupy
o głębokości od 85÷185mm, oraz rygle o głębokości od 65÷145mm.

W systemie przewiduje się połączenie nakładkowe rygla ze słupem, co umożliwia efektywne odprowadzenie wody i właściwą wentylację przestrzeni międzyszybowych.

Dla osiągnięcia optymalnej izolacji termicznej i akustycznej, zastosowano ciągłą przekładkę termiczną (izolator), wykonaną z materiału „HPVC”, oraz profilowane uszczelki przyszybowe z EPDM. Szyby lub inne wypełnienia osadzone są we wrębach przyszybowych ukształtowanych z profili słupów
i rygli, oraz listwy dociskowej. Dodatkowo we wrębach przyszybowych słupów
i rygli zastosowana została specjalna taśma pęczniejąca. Listwa dociskowa zamocowana jest do kształtowników nośnych poprzez wkręt metryczny
i podkładkę stalową ze stali nierdzewnej.

Maksymalna wysokość ściany osłonowej uzależniona jest od parametrów wytrzymałościowych wynikających z obliczeń statycznych z tym, że konstrukcja powinna być podzielona, co kondygnację dylatacjami termicznymi pionowymi. Maksymalne rozstawy i rozpiętość profili nośnych, przy założonym schemacie statycznym, wynikają z obliczeń statycznych konstrukcji i wymiarów wypełnień. Ściana osłonowa nie ma ograniczenia w zakresie długości przy zastosowaniu dylatacji poziomej.

W zakresie konstrukcji przeciwpożarowych istnieje możliwość montażu drzwi systemu MB-78EI w fasadach systemu MB-SR50 EI, z zachowaniem odporności ogniowej w klasach EI30 lub EI60.

System ściany słupowo-ryglowej MB-SR50 EI przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych przeciwpożarowych; typu zawieszanego lub wypełniającego, w klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60 według normy PN-EN 1364-3. System jest klasyfikowany jako nie rozprzestrzeniający ogień (NRO).


Konstrukcja systemu oparta jest na nośnej konstrukcji szkieletowej złożonej
z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników aluminiowych
o przekroju skrzynkowym i charakterystycznej szerokości 50mm. Profile słupów i rygli są ze sobą odpowiednio połączone i tworzą konstrukcję rusztu aluminiowego, który jest mocowany do konstrukcji budynku poprzez odpowiednie wsporniki. W celu uzyskania odporności ogniowej kształtowników aluminiowych, słupy i rygle zostały wyposażone w specjalne wkłady ogniochronne. Wkład ogniochronny składa się, z kształtownika aluminiowego
o odpowiednim kształcie pełniącego rolę wzmocnienia, osłoniętego płytami
z materiałów ogniochronnych. Tak zaprojektowana konstrukcja pozwoliła zastosować w systemie standardowe kształtowniki słupów i rygli wykorzystywane w systemie MB-SR50, co znacznie podniosło ekonomiczność całej konstrukcji. W konstrukcji MB-SR50 EI wykorzystane zostały słupy
o głębokości od 85÷185mm, oraz rygle o głębokości od 65÷145mm.

W systemie przewiduje się połączenie nakładkowe rygla ze słupem, co umożliwia efektywne odprowadzenie wody i właściwą wentylację przestrzeni międzyszybowych.

Dla osiągnięcia optymalnej izolacji termicznej i akustycznej, zastosowano ciągłą przekładkę termiczną (izolator), wykonaną z materiału „HPVC”, oraz profilowane uszczelki przyszybowe z EPDM. Szyby lub inne wypełnienia osadzone są we wrębach przyszybowych ukształtowanych z profili słupów
i rygli, oraz listwy dociskowej. Dodatkowo we wrębach przyszybowych słupów
i rygli zastosowana została specjalna taśma pęczniejąca. Listwa dociskowa zamocowana jest do kształtowników nośnych poprzez wkręt metryczny
i podkładkę stalową ze stali nierdzewnej.

Maksymalna wysokość ściany osłonowej uzależniona jest od parametrów wytrzymałościowych wynikających z obliczeń statycznych z tym, że konstrukcja powinna być podzielona, co kondygnację dylatacjami termicznymi pionowymi. Maksymalne rozstawy i rozpiętość profili nośnych, przy założonym schemacie statycznym, wynikają z obliczeń statycznych konstrukcji i wymiarów wypełnień. Ściana osłonowa nie ma ograniczenia w zakresie długości przy zastosowaniu dylatacji poziomej.

W zakresie konstrukcji przeciwpożarowych istnieje możliwość montażu drzwi systemu MB-78EI w fasadach systemu MB-SR50 EI, z zachowaniem odporności ogniowej w klasach EI30 lub EI60.